• Kinh tế

    [ 間接的通過貿易 ]

    buôn bán quá cảnh gián tiếp [indirect transit trade]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X