• Kỹ thuật

    [ 感熱紙 ]

    Giấy nhiệt/giấy cảm nhiệt

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X