• Tin học

    [ 簡略記述ORアドレス ]

    địa chỉ nhớ OR [mnemonic OR address]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X