• [ 外交団 ]

  / NGOẠI GIAO ĐOÀN /

  n

  đoàn ngoại giao
  外交団長: trưởng đoàn ngoại giao
  在日外交団: đoàn ngoại giao tại Nhật bản.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X