• [ 外心 ]

  / NGOẠI TÂM /

  n

  tâm đường tròn ngoại tiếp một tam giác/ngoại tâm
  外心構造: cấu trúc ngoại tâm
  外心複合語: phúc từ ngoại tâm

  [ 害心 ]

  / HẠI TÂM /

  n

  tâm địa xấu xa/ác tâm/xấu bụng
  害心を抱く: có tâm địa xấu xa
  害心 業者: thương nhân xấu bụng
  害心を免れる: thoát khỏi tâm địa xấu xa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X