• Tin học

  [ 外部記憶装置 ]

  bộ lưu trữ ngoài/bộ nhớ ngoài [external storage (equipment)]
  Explanation: Là phương tiện lưu trữ dữ liệu ngoài bộ nhớ trong máy tính như đĩa cứng, đĩa mềm, băng từ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X