• Tin học

  [ 外部割り込み ]

  ngắt ngoài [external interrupt]
  Explanation: Là loại ngắt phần cứng phát ra bởi các phần cứng ngoài bộ vi xử lý.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X