• Tin học

    [ 外部ファイル結合子 ]

    bộ nối tệp ngoài [external file connector]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X