• Kỹ thuật

    [ ガウス型の積分公式 ]

    công thức tích phân Gauss [Gauss quadrature formulae]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X