• Kỹ thuật

    [ ガウスの消去法 ]

    phương pháp loại trừ Gauss/phép khử Gauss [Gauss elimination method]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X