• []

  n

  cái trán/trán (người)
  額(の汗)をぬぐう: lau mồ hôi trán

  n-suf

  kim ngạch/khoản tiền/số tiền/mức tiền
  源泉徴収課税(額): số tiền thu thuế khấu trừ tại nguồn
  賞金(額) : số tiền thưởng
  純投資(額): số tiền đầu tư thuần
  最低取引(額): mức tiền giao dịch tối thiểu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X