• Kinh tế

    [ 学習曲線 ]

    đường cong học hỏi thể hiện sự tiến bộ của học viên trong học tập [learning curve (BUS)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X