• Kỹ thuật

    [ ガス交換過程 ]

    quá trình trao đổi chất khí [gas exchange process]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X