• Kỹ thuật

    [ ガス抜き穴 ]

    lỗ thoát khí [vent hole]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X