• Tin học

    [ 画像パターン認識 ]

    nhận dạng mẫu ảnh [pictorial pattern recognition]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X