• vs

  thênh thang/mênh mông/vắng lặng/trống vắng/trống rỗng/rỗng tuyếch
  がらんとした建物: ngôi nhà trỗng rỗng
  家具がなくてがらんとした小部屋: căn phòng nhỏ rỗng tuyếch chẳng có đồ đạc gì
  がらんとした大きな部屋: căn phòng lớn trống vắng (thênh thang)
  がらんとした様子: tình trạng trống vắng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X