• Tin học

    [ 含意素子 ]

    phần tử nếu-thì [IF-THEN gate/IF THEN element]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X