• Tin học

    [ 記憶セル ]

    ô lưu trữ/phần tử lưu trữ [storage cell/storage element]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X