• Tin học

    [ 記憶装置表示 ]

    chỉ báo bộ nhớ [memory indication/storage indication]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X