• Kỹ thuật

    [ 機械的エネルギー ]

    năng lượng cơ học [mechanical energy]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X