• []

  / TRIỆU /

  n

  triệu chứng/điềm báo/dấu hiệu
  _人を超える難民が流入する兆し: dấu hiệu cho biết sự xâm nhập của dòng người tị nạn trên ~ người
  ~政策の変化の兆し: dấu hiệu thay đổi chính sách
  (人)の懐妊の兆し: dấu hiệu ai có thai
  より深刻な病の兆: triệu chứng cho thấy bệnh nặng hơn
  より良い時代の兆し: dấu hiệu thời đại tốt hơn

  [ 兆し ]

  n

  dấu hiệu/điềm báo
  これは何か悪いことが起きる兆しではないだろうか。: Không biết đây có phải là điềm báo có việc gì chẳng lành xảy ra không nhỉ?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X