• Tin học

  [ 基準形式 ]

  dạng thức hợp quy [canonical format]
  Explanation: Trong toán học và lập trình máy tính, đây là một cách biểu diễn phù hợp với các nguyên lý chỉ rút ra từ thực nghiệm, từ sự học hỏi và trao đổi với các chuyên gia. Người ta có thể viết ra một biểu thức lập trình đúng hoàn toàn, nhưng không theo dạng thức hợp quy, do đó không thể được chấp nhận rộng rãi trong các giới học toán và khoa học máy tính. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều quan tâm đến việc rút ra cho được đáp số đúng, dù theo dạng thức nào.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X