• Tin học

    [ 記数法 ]

    hệ thống số/hệ thống biểu diễn số [numeration system/number representation system]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X