• Tin học

  [ 奇数パリティ ]

  bậc lẻ [odd parity]
  Explanation: Trong truyền thông không đồng bộ, đây là một giao thức kiểm lỗi, trong đó bit bậc được thiết lập lên mức 1 nếu tổng số các con số 1 trong một byte dữ liệu là số lẻ. Bit bật này sẽ xuống mức 0 nếu số lượng các con số 1 cộng lại là số chẵn. Ví dụ byte sau đây có năm con số 1 : 01011011, cho nên byte bậc được thiết lập ở mức 1 trong phương pháp kiểm lỗi bậc lẻ. Nếu bit bậc báo là lẻ nhưng dữ liệu được truyền thực tế chứa một số chẵn các con số 1 thì hệ thống sẽ thông báo có một lỗi truyền đã xảy ra.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X