• n

  sự vừa đúng/sự đúng/tròn
  12時~に昼ご飯を食べる: ăn cơm trưa vào đúng 12 giờ

  adv

  vừa vặn/vừa khớp/đúng đủ
  ~(と)した仕立ての服: bộ quần áo đặt may vừa vặn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X