• adv

  dứt khoát/thẳng thừng/dứt khoát
  きっぱり(と)断る: từ chối dứt khoát
  (きっぱり)やめる: từ bỏ dứt khoát
  きっぱり(話し方が): (cách nói) dứt khoát
  きっぱりした返事: trả lời thẳng thừng
  明りょうできっぱりとした口調で: bằng giọng rõ ràng và dứt khoát
  ヘロインをきっぱりとやめる: dứt khoát từ bỏ heroin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X