• Tin học

  [ 基本アクセスインターフェース ]

  giao diện tốc độ cơ bản [basic rate interface (BRI)]
  Explanation: BRI là dịch vụ tối thiểu của ISDN (Integrated Services Digital Network). ISDN là một dịch vụ điện thoại kỹ thuật số, nó thay thế hệ thống điện thoại tương tự truyền thống.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X