• Kỹ thuật

    [ キャビテーション試験 ]

    thử nghiệm/phân tích khí xâm thực [cavitation test]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X