• Tin học

    [ キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク ]

    mạng sử dụng kỹ thuật CSMA CD [carrier sense multiple access with collision detection network/CSMA CD network (abbr.)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X