• []

  adj-na

  vội/gấp/gấp gáp/cấp bách/khẩn cấp/nguy cấp
  急を要する問題: vấn đề cần xử lý gấp
  nhanh/xiết
  急な流れ: dòng chảy nhanh (nước chảy xiết)
  hiểm trở/dốc
  急な屋根: mái nhà dốc

  []

  n

  quả cầu/cầu/hình tròn
  地球は丸いが、完全な球ではない: Trái đất là hình cầu nhưng nó không tròn hẳn

  []

  n

  lớp
  cấp
  bực

  []

  n-suf

  lương/tiền công
  当社は能力給です: công ty trả lương tùy theo năng lực
  社員に対して新たな給システムを導入する: áp dụng hệ thống lương mới cho nhân viên
  最高給を取得する社員: Nhân viên có mức tiền lương cao nhất
  給の率: Tỉ lệ lương
  彼の日給は9000円だ: tiền công một ngày của anh ấy là chín ngìn yên.

  []

  n

  âm lịch
  旧の三月: tháng ba âm lịch

  n, pref

  cũ/cũ kỹ/cổ/cựu
  旧を復する: phục cổ
  旧市長: thị trưởng cũ (cựu chủ tịch thành phố)

  []

  num

  chín
  猫には命が九つあり女は九猫分の命を持つ: Một con mèo có chín mạng và một người phụ nữ có chín mạng sống của một con mèo
  発想の九割方は努力: Chín mươi phần trăm của sáng tạo là sự nỗ lực

  Kỹ thuật

  []

  hình cầu [sphere]
  Category: toán học [数学]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X