• [ 窮境 ]

  n

  cảnh quẫn bách/cảnh khốn cùng
  窮境に立つ: lâm vào cảnh khốn cùng

  [ 旧教 ]

  n

  đạo Thiên Chúa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X