• [ 鳩舎 ]

  / CƯU XÁ /

  n

  chuồng bồ câu/chuồng chim bồ câu

  [ 廐舎 ]

  / CỨU XÁ /

  n

  Kho thóc/ổn định

  [ 廏舎 ]

  / CỨU XÁ /

  n

  Kho thóc

  [ 柩車 ]

  / CỮU XA /

  n

  Xe đám ma/xe tang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X