• Kỹ thuật

    [ 吸収スペクトル ]

    quang phổ hấp thụ [absorption spectrum]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X