• [ 休日 ]

  n, n-adv

  ngày nghỉ
  アメリカ人にとって感謝祭はとても特別な休日だ: Ngày lễ tạ ơn Chúa là một ngày nghỉ đặc biệt đối với người Mỹ
  こんどの月曜は振替休日です: thứ hai tuần này là ngày nghỉ bù (được nghỉ bù)
  多忙な休日: Ngày nghỉ rất bận rộn
  全国銀行休日: Ngày nghỉ của tất cả các ngân hàng trên toàn quốc
  慣習上の休日: Ngày ng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X