• [ 給水栓 ]

  n

  vòi nước
  給水栓を開ける: Mở vòi nước
  給水栓を閉じる: Đóng vòi nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X