• [ 休戦 ]

  vs

  hưu chiến

  n

  sự đình chiến/đình chiến
  一時的な休戦: Sự đình chiến tạm thời
  労使間の休戦: Sự đình chiến giữa người lao động và người tuyển dụng
  不安定な休戦: Sự đình chiến không ổn định
  休戦協定: Hiệp định đình chiến
  休戦協定で終わる: Kết thúc bằng hiệp định đình chiến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X