• Tin học

    [ 共通線信号網 ]

    mạng tín hiệu kênh chung [common channel signalling network]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X