• [ 吸入 ]

  n

  sự hô hấp/sự hít vào/sự hít thở/hô hấp/hít vào/hít thở
  連続吸入: Hô hấp liên tục
  鼻孔吸入: hít thở bằng mũi
  空気吸入: hít thở không khí
  長期吸入: hít một hơi dài

  Kỹ thuật

  [ 吸入 ]

  hút

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X