• [ 給与制度 ]

  vs

  chế độ tiền lương/cơ chế tiền lương/chế độ tiền công/cơ chế tiền công
  ~を対象に給与制度を大幅に改める: thay đổi khá nhiều chế độ tiền lương cho ~
  給与制度改革: Cải cách về chế độ tiền lương
  成果主義に基づく給与制度: cơ chế tiền công trả theo năng lực (kết quả công việc)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X