• Tin học

    [ 共役直径対 ]

    cặp đường kính liên hợp [conjugate diameter pair: CDP]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X