• [ 挟撃 ]

  n

  thế gọng kìm/cuộc tiến công gọng kìm
  挟撃作戦: Chiến lược (kế hoạch) gọng kìm

  [ 矯激 ]

  adj-na

  quá đáng/quá khích
  振舞が矯激だ: hành vi quá đáng

  n

  sự quá đáng/sự quá khích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X