• [ 共産圏 ]

  n

  Liên minh các nước chủ nghĩa cộng sản
  共産圏の背後で: với sự hậu thuẫn của liên minh cộng sản
  Ghi chú: từ để ám chỉ sự bưng bít thông tin của các nước xã hội chủ nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X