• Tin học

  [ 教材プログラム ]

  phần mềm dạy học/chương trình dạy học [courseware/teaching program]
  Explanation: Phần mềm được biên soạn cho các ứng dụng trong lĩnh vực trợ giúp dạy học bằng máy tính ( CAI) hoặc huấn luyện bằng máy tính ( CBT).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X