• [ 教師 ]

  n

  tiên sinh
  thầy
  ông thầy
  ông giáo
  giáo viên/giảng viên
  経験の乏しい教師: Giáo viên ít kinh nghiệm
  教員免許を有した教師: Giáo viên đã có chứng chỉ hành nghề giáo
  学位と資格のある教師: Giảng viên có đủ học vị và bằng cấp
  ~で教えたいと思っている教師: Giáo viên muốn dạy tại ~
  giáo sư

  [ 嬌姿 ]

  / KIỀU TƯ /

  n

  dáng yêu kiều/dáng yểu điệu/dáng yểu điệu thục nữ

  [ 驕恣 ]

  / KIÊU TƯ /

  n

  sự kiêu hãnh/kiêu hãnh/niềm kiêu hãnh

  [ 驕肆 ]

  / KIÊU * /

  n

  sự kiêu hãnh/kiêu hãnh/niềm kiêu hãnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X