• [ 恭順 ]

  n

  yên thân
  lòng trung thành/trung thành
  厳格な恭順: lòng trung thành kiên định
  ~に対して恭順を示す: biểu hiện lòng trung thành đối với ~
  ~に恭順を誓う: thề trung thành đối với ~

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X