• [ 競争する ]

  n

  bon chen

  vs

  cạnh tranh/thi đua
  ~を得ようとして(人)と競争する: cạnh tranh với người nào để giành được cái gì
  ~面で競争する: cạnh tranh trên phương diện ~
  ~の世界市場で儲けようと競争する: cạnh tranh trên thị trường thế giới về cái gì để kiếm lời
  価格で競争する: cạnh tranh về giá cả
  外国と競争する: cạnh tranh với nước ngoài

  vs

  chạy đua

  vs

  đọ

  vs

  đối đầu

  vs

  đua

  vs

  đua nhau

  vs

  ganh

  vs

  ganh đua

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X