• Tin học

  [ 強調表示 ]

  làm nổi bật/nêu bật/nêu rõ [highlighting (vs)]
  Explanation: Quá trình đánh dấu các ký tự hoặc các tên lệnh bằng cách đảo màu trên màn hình.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X