• Tin học

  [ 共通管理情報サービス ]

  dịch vụ thông tin quản lý chung [Common Management Information Services/CMIS]
  Explanation: CMIS cung cấp một phương pháp chia sẻ thông tin quản lý trong môi trường CMIP ( Common Management Information Protocol).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X