• [ 強度 ]

  n

  độ bền
  cườngđộ

  [ 郷土 ]

  n

  cố hương/quê cũ/quê hương/dân dã/địa phương
  ユダヤ人の民族的郷土: quê hương của người Do Thái
  郷土の誇: lòng tự hào về quê hương
  郷土芸術: nghệ thuật dân dã
  郷土史に強い興味を持つ人々は多い: có rất nhiều người quan tâm đến lịch sử của quê hương
  郷土資料室: phòng lưu trữ tư liệu địa phương

  [ 匈奴 ]

  / HUNG NÔ /

  n

  Hung Nô
  Tên gọi để chỉ các tộc người ở phía bắc Trung Quốc

  Kỹ thuật

  [ 強度 ]

  độ bền [Strength]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X