• Tin học

    thử ghép nối [joint test]
    Explanation: Kiểm thử theo phương thức ghép các phần với nhau.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X